۱۴۰۱/۵/۱۶
دانشگاه علوم پزشکی همدان
مشاوران جوان دانشگاه

بسم الله الرحمن الرحیم

(مجموع آحاد ملّت و کشور مأموریت دارند انقلابشان را حفظ کنند؛ این وظیفه همه ما است؛ امّا جوان پیشران است، موتورحرکت است.)

(مقام معظم رهبری)

    1393/9/3

سالهای پیشروی کشور عزیزمان ایران در دهه پنجم انقلاب اسلامی، بی شک صحنه نقش آفرینی و سکانداری جوانان خواهد بود و نقش ارزنده جوانان فعال وامیدوار، پرنشاط، خلاق و مبتکر به عنوان نیروی محرکه کشور برهیچ کس پوشیده نیست؛ همانگونه که مقام معظم رهبری نیز بارها در توصیه ها و بیانات خویش به اهمیت و ضرورت اهتمام به امورجوانان و جوانگرایی اشاره کرده و فرموده اند: «روح جوان آن روح پر تپش است که در سختیها به داد کشور و ملتها رسیده است و ملت ها را نجات داده است.»

حال با توجه و تکیه بر محوریت جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، جوانان میتوانند با ورود جدی به صحنه حیات اجتماعی، آمادگی خود را جهت پذیرش مسئولیتهای مهم و اثرگذار اعلام داشته و با تلاش برای تحول آفرینی، آرمانخواهی، تغییرو پیشرفت به نقش آفرینی بپردازند. فلذا باشگاه مشاوران جوان دانشگاه علوم پزشکی همدان مجموعه ای متشکل از جوانان کارا، صاحب نظر، متخصص، پایبند به ولایت فقیه، با نقش آفرینی در عرصههای علمی و اجرایی و برخورداری از جایگاه مؤثر در برنامه ریزی، تصمیم سازی و تصمیم گیری با اهداف ذیل به فعالیت خواهد پرداخت.

 •   شناسایی، توان سنجی و معرفی جوانان نخبه ی دانشگاهی به واحدهای مختلف دانشگاه و وزارت متبوع به منظور بهره وری حداکثری از ظرفیت نیروی انسانی موجود.
 •  استفاده از ظرفیت جوانان و دانشجویان نخبه و فعال در عرصه های علمی و فرهنگی به وسیله ارائه طرحها و نظرات مشورتی به مسئولین سطوح مختلف در راستای تعالی علمی، فرهنگی، آموزشی دانشگاه.
 • آشنایی اعضای فعال باشگاه مشاوران جوان با ساختار و شرح وظایف واحدهای دانشگاهی، تجربه اندوزی در حوزه های مختلف، کادرسازی و تربیت نیروهای کارآمد.
 • بررسی، احصاء و پیگیری مشکلات واحدهای مختلف دانشگاهی و غیردانشگاهی در گستره عملکرد باشگاه مشاوران جوان، انتقال به مسولین ذی ربط و مطالبه آن.
 • شناخت و تحلیل ساختارها، روابط و رفتارهای سازمانی و معرفی گلوگاه های اثرگذار برنامه ریزی و خدمت رسانی به ریاست محترم دانشگاه که منجر به تحول و پیشرفت اساسی در سازمان و در نهایت تحقق جامعه نمونه اسلامی گردد.
 •  ایجاد شبکه باشگاه مشاوران جوان و سازماندهی فعالیتهای آنان در سطح دانشگاه و ایجاد ارتباطات کشوری به منظور تبادل نظرات، تجربیات، طرحها و ایدههای جوانان و دانشجویان در حوزه آموزش، بهداشت و درمان.
 •  تلاش در راستای ایجاد امید و ارتقاء روحیه مهروزی، عدالت محوری و همچنین افزایش فرهنگ خودباوری و اعتماد به نفس در بین اعضاء باشگاه مشاروان جوان و به دنبال آن در سطح دانشگاه. 
 •  ایجاد هیات اندیشه ورز با استفاده از نخبگان جوان، با هدف ارائه طرحهای نو و تحول آفرین و گردآوری و پردازش این ایده ها و طرحها در قالب بانک ایده.
 •  تشکیل هسته ها و کمیته های تخصصی جهت انجام پژوهشهای راهبردی، کاربردی و بنیادی با هدف تقویت رشد علمی، عملی و نوآوری دانشگاه.
 • نظارت بر فعالیتها و مطالعه گزارش عملکردها و ارزیابی مستمر بخشهای مختلف از منظر جوانان و ارائه گزارش به ریاست محترم دانشگاه جهت اطلاع از نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهای موجود در برنامه ریزی و اجرا.
 •  اطلاع و آگاهی از آخرین دانشها، تولیدات فرهنگی، متدهای آموزشی و ارائه مناسب و به موقع آنها به ریاست محترم دانشگاه و مشاوران جوان وزارتخانه.
 •  استفاده حداکثری از فضای مجازی در جهت پوشش اخبار و اطلاع رسانی فعالیتهای باشگاه مشاوران جوان، ارتباط با پرسنل، مردم و دانشجویان.

 

 

 


 

نشانی ما در اینستاگرام

@Umsha_javanan

تاریخ به روز رسانی:
1401/04/04
تعداد بازدید:
1022
Powered by DorsaPortal