۱۴۰۱ يکشنبه ۱۶ مرداد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
انگل شناسی و قارچ شناسی

نام و نام خانوادگی :  دکتر سید امیر غیاثیان

گروه آموزشی : انگل شناسی
مرتبه علمی: استاد(مدیر گروه)
ایمیل:        s.a.ghiasian@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:نام و نام خانوادگی :  دکتر محمد فلاح

گروه آموزشی: انگل شناسی
مرتبه علمی: استاد
ایمیل:        fallah@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:نام و نام خانوادگی :  دکتر امیرحسین مقصود

گروه آموزشی : انگل شناسی
مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل:       a.h.maghsood@umsha.ac.ir
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:نام و نام خانوادگی :  دکتر محمد متینی

گروه آموزشی : انگل شناسی
مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل:       matini@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:نام و نام خانوادگی :  دکتر فائزه فروغی

گروه آموزشی : انگل شناسی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:       f.foroughi@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:نام و نام خانوادگی :  دکتر سید موسی متولی حقی

گروه آموزشی : انگل شناسی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:       m.motevali@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:تاریخ به روز رسانی:
1401/02/01
تعداد بازدید:
4536
Powered by DorsaPortal