« سامانه تسهیلات دانشجویی »

portal.srd.ir

 

 
        عنوان       

        لینک دسترسی       

نکات قابل توجه در زمینه تسهیلات دانشجویی

کلیک کنید

ثبت نام وام بیمه درمانی تکمیلی (دستیاران و PhD)

کلیک کنید

شرایط وام تامین اجتماعی

کلیک کنید

شرایط و زمان ثبت نام وام دستیاری

کلیک کنید
ثبت تعهد محضری کلیک کنید

دانلود نمونه سند تعهد محضری

کلیک کنید
شرایط وام تولد فرزند
کلیک کنید
ثبت نام و اطلاع از انواع وام های دانشجویی کلیک کنید
مشاهده روش بازپرداخت وامهای دانشجوئی کلیک کنید
مجوزهای لازم جهت فارغ التحصیلان کلیک کنید
شرایط موکول کردن بدهی به بعد از مقطع جدید کلیک کنید

 

« اداره رفاه دانشجویان »

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو

Change font size :

:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

Change mouse type:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

ارتباط مستقیم با ریاست

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام